Aktuality

19. 2. 2023

31. ročník mezinárodní střelecké soutěže "FREE CONTEST 2023" je zrušen

Vážení přátelé, vzhledem k rapidně zvýšeným nákladům je její poslední ročník, plánovaný na duben 2023, zrušen. Děkuji všem střelcům a zabezpečujícím za její třicetiletou podporu. Budu rád, když si ji uchováte v paměti takovou, jakou vždy byla. Přeji Vám všem hodně střeleckých úspěchů. Miroslav Véber, Předseda OK AVZO - TSČ Cheb.
19. 2. 2023

Der 31. Inetrnationale Schießwettbewerb "FREE CONTEST 2023" wird abgesagt!

Liebe Freunde, Aufgrund der stark erhöhten Kosten wird die letzte Ausgabe, die für April 2023 geplant ist abgesagt. Ich danke allen Schützen und allen, die für ihre 30-jährige Unterstützung gesorgt haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie sie so in Erinnerung behalten würden, wie sie es immer war. Ich wünsche Euch allen viel Schießerfolg. Miroslav Véber, Vorsitzender OK AVZO - TSČ Cheb
19. 2. 2023

The 31. edition of the internetional shooting competetition "FREE CONTEST 2023" is cancelled!

Dear friends, Due to rapidly increased costs, its final year, scheduled for April 2023, is cancelled. Thang you to all the shooters and safeguarders for her 30 years of support. I'd like you to keep it in your memory as it has always been. I wisch you all a lot of shooting success. Miroslav Véber, Chairman OK AVZO - TSČ Cheb.

AVZO Cheb

Střelci Free Contest

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky, je ustavena v souladu se zákonem č. 83/90 Sb. O sdružování občanů. AVZO TSČ ČR, jako sdružení, pracující s dětmi, mládeží a ostatními občany. Vytváří podmínky pro jejich zapojení do činností s orientací na zájmovou, sportovní a technickou činnost. Druhy sportů a oblasti jejich působení určuje směrnice Republikového kolegia AVZO TSČ ČR.

 

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

©AVZO Cheb 2011 | internetové stránky a optimalizace Studio ILLEK