Terénní úpravy na střelnici

Vážení sportovní přátelé, od 9.1.2017 je Střelnice Myslivna dočasně jedním velkým staveništěm.

Až do března zde probíhají terénní úpravy a odvodňovací práce. V této době je provoz střelnice

velmi omezený. Plánované soutěže 18.2. a 18.3. však nebudou ohroženy a všichni se budeme

moci těšit na to, že letošní akce budou probíhat v lepším prostředí než dříve.

 

Střelnice Myslivna se využívá pro trénink členů organizací AVZO Cheb, pro pravidelné regionální soutěže

i pro velké mezinárodní soutěže Free Contest a Zlatý Lev. Provozovatelem Střelnice Myslivna je Střelecký

klub AVZO Cheb. Maximální vzdálenost střelby je 100 m . Dle platné legislativy lze střelnici využívat

za těchto základních podmínek:

 

       - Střelec je předem nahlášen a zapsán v Provozní knize střelnice

       - Střelec dodržuje Zákon o střelných zbraních a střelivu a Provozní řád střelnice

       - Na střelnici je během střelby přítomen registrovaný správce, který odpovídá za bezpečný provoz.

 

Upozorňujeme všechny zájemce o střelbu na Střelnici Myslivna, že přítomnost správce je nevyhnutelnou

podmínkou danou zákonem!

Každý, kdo je přistižen na střelnici správcem střelnice, je povinen prokázat, že jeho činnost 

na střelnici je v souladu se stanovenými pravidly.

 

Střelnice Myslivna není veřejná. Prosíme všechny zájemce o střelbu, kteří nejsou členy organizací

AVZO v Chebu, aby pro své tréninky využívali kvalitních služeb komerčních střelnic v regionu. 

Vyhnou se tak případným potížím a přestupkovému řízení. Další možností je účast na veřejných

střeleckých soutěží, které se na střelnici celoročně pořádají.

 

 

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

©AVZO Cheb 2011 | internetové stránky a optimalizace Studio ILLEK

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain